Kurzy

Kurz pod záštitou Institutu zdraví zvířat, s.r.o.

Aplikovaná neurologie pro rehabilitaci zvířat

Místo konání: OÚ (Kulturní dům), Náves 51, Babice u Rosice, Brno-venkov
Program kurzu: dvoudenní kurz, přítomnost psa není povinná

Den 1.
8:30 – 19:00 hodin

Nervová soustava malých zvířat – anatomie a fyziologie

 • základní pojmy (neuron, jeho stavba a funkční vlastnosti neuronů – vedení nervového vzruchu, synapse)
 • anatomie centrálního nervového systému (mozek a mícha)
 • anatomie periferní nervové soustavy (hlavové a spinální nervy)
 • motorický systém, motorická jednotka a vestibulární aparát malých zvířat
 • nervosvalová ploténka a svalová kontrakce
 • senzitivní a senzorický systém a propriocepce
 • neurofyziologie bolesti a její terapeutické ovlivnění
 • hojení nervové tkáně, poškození a regenerace neuronu

Nejčastější nemoci nervové soustavy vyskytující se ve veterinární praxi

 • klasifikace neurologických poruch
 • nemoci periferních nervů
 • neuromuskulární onemocnění
 • nemoci centrální nervové soustavy (mozku, mozkového kmene a míchy)

Den 2.
8:30 – 16:00 hodin

Neurologické vyšetření malých zvířat, rehabilitační plán z pohledu neurologického pacienta a poskytnutí odpovídající fyzioterapie

 • přístup k neurologickému pacientovi, propedeutika a metodika neurologického vyšetření
 • lokalizace neurologické poruchy a diferenciální diagnostika onemocnění nervové soustavy
 • základy elektroterapie, rehabilitace a fyzioterapie neurologického pacienta

Praktický přínos kurzu:

 • diferenciální rozlišení nemocí centrální a periferní nervové soustavy
 • vyhodnocení stavu zvířete (vhodnost X nevhodnost fyzioterapie bez veterinárního vyšetření)
 • orientace v odborné terminologii a zkratkách v lékařské zprávě
 • navrhnutí rehabilitačního plánu u neurologického pacienta

V rámci kurzu se seznámíte s neurologickým vyšetřením psa prováděným veterinárním lékařem. Přítomnost psa není nutná.

Cena kurzu: 8 000,- Kč
V ceně je zahrnuto drobné občerstvení, studijní materiály, certifikát o absolvování kurzu a výukové pomůcky.

Kurzu se může zúčastnit maximálně 20 účastníků na daný termín.


Ubytovat na kurz lze v sousedních lokalitách:

Scroll to Top