Rehabilitace

Jedná se o jemnou manuální techniku, která napomáhá při dysfunkci pohybového a opěrného aparátu, ale zároveň je využívána i jako preventivní opatření pro zachování správné funkce tohoto aparátu a předcházení nemocí. Jedná se o osteopatickou metodu, nikoli o masáž.

Ošetření touto manuální technikou je celostní, tzn. manuálně ošetřujeme všechna kloubní spojení nacházející se na končetinách pánevních i hrudních, v oblasti pánve, průběh celé páteře (ocasní, křížová, bederní, hrudní, krční, včetně kloubního spojení týlní kosti hlavy a prvního krčního obratle) a všechny měkké tkáně upínající se na skelet.

V průběhu terapie dochází i k regeneraci tkání na buněčné úrovni, je podpořen metabolismus buněk a jejich látková výměna (dotace kyslíku a živin, odstranění zplodin metabolismu).

Více o Dornově metodě – www.dornovametoda-zvirata.cz.

Je nediagnostická MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE komplexně pečující o fasciální systém, který je součástí všech složek organismu a propojuje všechny orgánové soustavy. Osteodynamika propojuje tři metody, Dornovu metodu, kraniosakrální terapii a osteopatii, tudíž poskytuje účinnou rehabilitaci, rekondici, regeneraci organismu a rychlejší úlevu pacienta.

Dokáže ovlivňovat postavení kostí v těle z vnějšku, s použitím terapeutova tlaku a pohybu, ale zároveň dokáže ovlivnit stav fascií a funkci těla na buněčné úrovni. Pozornost věnuje zejména fasciálnímu systému, které moderní medicína právem označuje jako periferní mozek těla a které dokazují propojení fyzické a psychické složky těla.

Jedinečná je česká původnost technik s názvem Osteodynamika, které byly na základě studií humánních osteopatických technik dlouhodobě vyvíjeny a ověřovány v praxi při ošetřování zvířat terapeutkou, lektorkou a zakladatelkou Institutu zdraví zvířat Andreou Dunovou. Osteodynamika je nositelkou slovní Ochranné známky.

Více o Osteodynamice – www.institutzvirat.cz, www.osteodynamika.cz 

Preventivní ošetření

 • je nejúčinnější, napomáhá předcházení vzniku nemocí na pohybovém aparátu
 • slouží pro odhalení problému na těle v jejich počátku (tělo zvířete v tuto dobu stále problémy maskuje, neprojevuje bolest a majitelé nejsou schopni odhalit změnu v pohybovém aparátu)
 • napomáhá předcházení poškození a předčasnému opotřebení kloubních chrupavek (např. při špatném postavení končetin (tzv. postavení končetin do X, O)

Terapeutické ošetření

 •  po jakémkoliv chirurgickém zákroku, anestezii, úraze, při pohybových obtížích (blokády páteře, výhřez meziobratlové ploténky), chronických problémech

Manuální ošetření je kontraindikované nebo lze provést jen s výrazným omezením:

 • vysoká teplota a celková změna základních životních funkcí
 • porušená kůže, rány, vředy
 • nervová onemocnění v akutním stadiu
 • akutní zánětlivé stavy, virová a bakteriální onemocnění
 • stav bezprostředně po úraze, bez vyšetření veterinárním lékařem
 • nemoci kostí
 • březost

Pro terapeuta jsou nejdůležitějším nástrojem jeho ruce – důležitá je hmatová dovednost a znalost anatomie těla, které slouží jako oči pro odhalení problematických partií (tzv. mentální mapy).

Při terapii se využívá přirozený pohyb ošetřovaného, kdy dochází k aktivaci všech složek pohybového a opěrného aparátu (kosti, kloubní pouzdra, svaly, šlachy, vazy a povázky). Během jemného tlaku prstů či dlaně terapeuta na ošetřovanou oblast dochází k relaxaci tkání, nevzniká jejich nežádoucí stahování a vzniku blokád. Tím je navozeno obnovení správné biomechanické funkce kloubního spojení.

Samotné ošetření trvá 60-90 minut v závislosti na aktuálním stavu zvířete, ale také záleží na spolupráci :-). Dornova metoda je prováděna vždy za přítomnosti majitele.

 • 2020 Dornova metoda
 • 2020 Dornova metoda – pracovní seminář
 • 2020 Osteodynamika I – fasciální řetězce
 • 2021 Osteodynamika II – rozšířené techniky (fasciální řetězce a lymfatický systém)
 • 2021 Osteodynamika III – rozšířené techniky (fasciální systém orgánových soustav a zjizvené tkáně)

Cena za rehabilitaci je 600-950 Kč / ošetření. Cena se odvíjí v závislosti na délce a náročnosti ošetření.

Ošetření je možno provést i v domácím prostředí. Cena za dopravu je 10 Kč / km.

Kurz pod záštitou Institutu zdraví zvířat, s.r.o.

Aplikovaná neurologie ve fyzioterapeutické praxi

Místo konání: OÚ (Kulturní dům), Náves 14, Babice u Rosice, Brno-venkov
Program kurzu: dvoudenní kurz, přítomnost psa není povinná

Den 1.
8:30 – 19:00 hodin

Nervová soustava malých zvířat – anatomie a fyziologie

 • základní pojmy (neuron, jeho stavba a funkční vlastnosti neuronů – vedení nervového vzruchu, synapse)
 • anatomie centrálního nervového systému (mozek a mícha)
 • anatomie periferní nervové soustavy (hlavové a spinální nervy)
 • motorický systém, motorická jednotka a vestibulární aparát malých zvířat
 • nervosvalová ploténka a svalová kontrakce
 • senzitivní a senzorický systém a propriocepce
 • neurofyziologie bolesti a její terapeutické ovlivnění
 • hojení nervové tkáně, poškození a regenerace neuronu

Nejčastější nemoci nervové soustavy vyskytující se ve veterinární praxi

 • klasifikace neurologických poruch
 • nemoci periferních nervů
 • neuromuskulární onemocnění
 • nemoci centrální nervové soustavy (mozku, mozkového kmene a míchy)

Den 2.
8:30 – 16:00 hodin

Neurologické vyšetření malých zvířat, rehabilitační plán z pohledu neurologického pacienta a poskytnutí odpovídající fyzioterapie

 • přístup k neurologickému pacientovi, propedeutika a metodika neurologického vyšetření
 • lokalizace neurologické poruchy a diferenciální diagnostika onemocnění nervové soustavy
 • základy elektroterapie, rehabilitace a fyzioterapie neurologického pacienta

Praktický přínos kurzu:

 • diferenciální rozlišení nemocí centrální a periferní nervové soustavy
 • vyhodnocení stavu zvířete (vhodnost X nevhodnost fyzioterapie bez veterinárního vyšetření)
 • orientace v odborné terminologii a zkratkách v lékařské zprávě
 • navrhnutí rehabilitačního plánu u neurologického pacienta

V rámci kurzu se seznámíte s neurologickým vyšetřením psa prováděným veterinárním lékařem. Přítomnost psa není nutná.

Cena kurzu: 7 000,- Kč
V ceně je zahrnuto drobné občerstvení, studijní materiály, certifikát o absolvování kurzu a výukové pomůcky.

Kurzu se může zúčastnit maximálně 12 účastníků na daný termín.


Ubytovat na kurz lze v sousedních lokalitách:

Máte dotaz?

Scroll to Top