Dornova metoda

Jedná se o jemnou manuální techniku, která napomáhá při dysfunkci pohybového a opěrného aparátu, ale zároveň je využívána i jako preventivní opatření pro zachování správné funkce tohoto aparátu a předcházení nemocí. Jedná se o osteopatickou metodu, nikoli o masáž.

Ošetření touto manuální technikou je celostní, tzn. manuálně ošetřujeme všechna kloubní spojení nacházející se na končetinách pánevních i hrudních, v oblasti pánve, průběh celé páteře (ocasní, křížová, bederní, hrudní, krční, včetně kloubního spojení týlní kosti hlavy a prvního krčního obratle) a všechny měkké tkáně upínající se na skelet.

V průběhu terapie dochází i k regeneraci tkání na buněčné úrovni, je podpořen metabolismus buněk a jejich látková výměna (dotace kyslíku a živin, odstranění zplodin metabolismu).

Více o Dornově metodě – www.dornovametoda-zvirata.cz.

Je nediagnostická MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE komplexně pečující o fasciální systém, který je součástí všech složek organismu a propojuje všechny orgánové soustavy. Osteodynamika propojuje tři metody, Dornovu metodu, kraniosakrální terapii a osteopatii, tudíž poskytuje účinnou rehabilitaci, rekondici, regeneraci organismu a rychlejší úlevu pacienta.

Dokáže ovlivňovat postavení kostí v těle z vnějšku, s použitím terapeutova tlaku a pohybu, ale zároveň dokáže ovlivnit stav fascií a funkci těla na buněčné úrovni. Pozornost věnuje zejména fasciálnímu systému, které moderní medicína právem označuje jako periferní mozek těla a které dokazují propojení fyzické a psychické složky těla.

Jedinečná je česká původnost technik s názvem Osteodynamika, které byly na základě studií humánních osteopatických technik dlouhodobě vyvíjeny a ověřovány v praxi při ošetřování zvířat terapeutkou, lektorkou a zakladatelkou Institutu zdraví zvířat Andreou Dunovou. Osteodynamika je nositelkou slovní Ochranné známky.

Více o Osteodynamice – www.institutzvirat.cz, www.osteodynamika.cz 

Preventivní ošetření

 • je nejúčinnější, napomáhá předcházení vzniku nemocí na pohybovém aparátu
 • slouží pro odhalení problému na těle v jejich počátku (tělo zvířete v tuto dobu stále problémy maskuje, neprojevuje bolest a majitelé nejsou schopni odhalit změnu v pohybovém aparátu)
 • napomáhá předcházení poškození a předčasnému opotřebení kloubních chrupavek (např. při špatném postavení končetin (tzv. postavení končetin do X, O)

Terapeutické ošetření

 •  po jakémkoliv chirurgickém zákroku, anestezii, úraze, při pohybových obtížích (blokády páteře, výhřez meziobratlové ploténky), chronických problémech

Manuální ošetření je kontraindikované nebo lze provést jen s výrazným omezením:

 • vysoká teplota a celková změna základních životních funkcí
 • porušená kůže, rány, vředy
 • nervová onemocnění v akutním stadiu
 • akutní zánětlivé stavy, virová a bakteriální onemocnění
 • stav bezprostředně po úraze, bez vyšetření veterinárním lékařem
 • nemoci kostí
 • březost

Pro terapeuta jsou nejdůležitějším nástrojem jeho ruce – důležitá je hmatová dovednost a znalost anatomie těla, které slouží jako oči pro odhalení problematických partií (tzv. mentální mapy).

Při terapii se využívá přirozený pohyb ošetřovaného, kdy dochází k aktivaci všech složek pohybového a opěrného aparátu (kosti, kloubní pouzdra, svaly, šlachy, vazy a povázky). Během jemného tlaku prstů či dlaně terapeuta na ošetřovanou oblast dochází k relaxaci tkání, nevzniká jejich nežádoucí stahování a vzniku blokád. Tím je navozeno obnovení správné biomechanické funkce kloubního spojení.

Samotné ošetření trvá 60-90 minut v závislosti na aktuálním stavu zvířete, ale také záleží na spolupráci :-). Dornova metoda je prováděna vždy za přítomnosti majitele.

Cena za rehabilitaci je 600-950 Kč / ošetření. Cena se odvíjí v závislosti na délce a náročnosti ošetření.

Ošetření je možno provést i v domácím prostředí. Cena za dopravu je 10 Kč / km.

Kurz pod záštitou Institutu zdraví zvířat, s.r.o.

Aplikovaná neurologie pro rehabilitaci malých zvířat
Lektor: MVDr. Klára Házová, DoTh

Časová dotace: Dvoudenní kurz, 18 hodin (vyučovací hodina je 50 minut, není započtena hodinová pauza na oběd)

Místo konání:
Toulcův dvůr, z.s., Kubatova 32/1, Praha 10 – Hostivař

Termín a čas konání:
1. – 2.4.2023
(přihlášení je nutné do 1.3.2023)
Kurzu se může zúčastnit maximálně 18 účastníků na daný termín. Minimální počet posluchačů nutný pro konání kurzu je 10.

Ubytování je možné v místě konání kurzu – rezervace ubytování viz Toulcův dvůr | Ubytování (toulcuvdvur.cz)
Ubytování NENÍ v ceně kurzu.

Začátek kurzu je v sobotu v 8.30, předpokládaný konec v neděli v 16.00.

Program kurzu: dvoudenní kurz, přítomnost psa není nutná

Teoretický obsah kurzu
Nervová soustava malých zvířat – anatomie a fyziologie

      · základní pojmy (neuron, jeho stavba a funkční vlastnosti neuronů, synapse)

      · anatomie centrálního nervového systému (mozek a mícha)

      · anatomie periferní nervové soustavy (hlavové a spinální nervy)

      · motorický systém, motorická jednotka

      · nervosvalová ploténka a svalová kontrakce

      · senzitivní a senzorický systém a propriocepce

      · vestibulární aparát malých zvířat

      · neurofyziologie bolesti a její terapeutické ovlivnění

      · hojení nervové tkáně, poškození a regenerace neuronu

Nejčastější nemoci nervové soustavy vyskytující se ve veterinární praxi

      · klasifikace neurologických poruch

      · nemoci periferních nervů

      · neuromuskulární onemocnění

      · nemoci centrální nervové soustavy (mozku, mozkového kmene a míchy)

Praktický obsah kurzu

      · přístup k neurologickému pacientovi, propedeutika a metodika neurologického vyšetření

      · lokalizace neurologické poruchy a diferenciální diagnostika onemocnění nervové soustavy

      · léčebná a preventivní rehabilitace a základy rehabilitačních technik neurologického pacienta

Praktický přínos kurzu:

      · diferenciální rozlišení nemocí centrální a periferní nervové soustavy

      · vyhodnocení stavu zvířete (vhodnost X nevhodnost rehabilitace bez veterinárního vyšetření)

      · orientace v odborné terminologii a zkratkách v lékařské zprávě

      · navrhnutí rehabilitačního plánu u neurologického pacienta

Cena kurzu: 9 500,- Kč (380 Euro)

V ceně je zahrnuto drobné občerstvení, studijní materiály, certifikát o absolvování kurzu a výukové pomůcky.
Podmínky účasti na kurzu
Obchodní podmínky pro nákup služeb

Po odeslání přihlášky Vám systém automaticky zašle e-mail s potvrzením o přijetí přihlášky, včetně platebních údajů.

Podrobné údaje o kurzu a harmonogram jsou zasílány jeden měsíc před kurzem.

Máte dotaz?

Scroll to Top