Dornova metoda

Jedná se o jemnou manuální techniku, která napomáhá při dysfunkci pohybového a opěrného aparátu, ale zároveň je využívána i jako preventivní opatření pro zachování správné funkce tohoto aparátu a předcházení nemocí. Jedná se o osteopatickou metodu, nikoli o masáž.

Ošetření touto manuální technikou je celostní, tzn. manuálně ošetřujeme všechna kloubní spojení nacházející se na končetinách pánevních i hrudních, v oblasti pánve, průběh celé páteře (ocasní, křížová, bederní, hrudní, krční, včetně kloubního spojení týlní kosti hlavy a prvního krčního obratle) a všechny měkké tkáně upínající se na skelet.

V průběhu terapie dochází i k regeneraci tkání na buněčné úrovni, je podpořen metabolismus buněk a jejich látková výměna (dotace kyslíku a živin, odstranění zplodin metabolismu).

Více o Dornově metodě – www.dornovametoda-zvirata.cz.

Je nediagnostická MANUÁLNÍ FASCIÁLNÍ TERAPIE komplexně pečující o fasciální systém, který je součástí všech složek organismu a propojuje všechny orgánové soustavy. Osteodynamika propojuje tři metody, Dornovu metodu, kraniosakrální terapii a osteopatii, tudíž poskytuje účinnou rehabilitaci, rekondici, regeneraci organismu a rychlejší úlevu pacienta.

Dokáže ovlivňovat postavení kostí v těle z vnějšku, s použitím terapeutova tlaku a pohybu, ale zároveň dokáže ovlivnit stav fascií a funkci těla na buněčné úrovni. Pozornost věnuje zejména fasciálnímu systému, které moderní medicína právem označuje jako periferní mozek těla a které dokazují propojení fyzické a psychické složky těla.

Jedinečná je česká původnost technik s názvem Osteodynamika, které byly na základě studií humánních osteopatických technik dlouhodobě vyvíjeny a ověřovány v praxi při ošetřování zvířat terapeutkou, lektorkou a zakladatelkou Institutu zdraví zvířat Andreou Dunovou. Osteodynamika je nositelkou slovní Ochranné známky.

Více o Osteodynamice – www.institutzvirat.cz, www.osteodynamika.cz 

Preventivní ošetření

 • je nejúčinnější, napomáhá předcházení vzniku nemocí na pohybovém aparátu
 • slouží pro odhalení problému na těle v jejich počátku (tělo zvířete v tuto dobu stále problémy maskuje, neprojevuje bolest a majitelé nejsou schopni odhalit změnu v pohybovém aparátu)
 • napomáhá předcházení poškození a předčasnému opotřebení kloubních chrupavek (např. při špatném postavení končetin (tzv. postavení končetin do X, O)

Terapeutické ošetření

 •  po jakémkoliv chirurgickém zákroku, anestezii, úraze, při pohybových obtížích (blokády páteře, výhřez meziobratlové ploténky), chronických problémech

Manuální ošetření je kontraindikované nebo lze provést jen s výrazným omezením:

 • vysoká teplota a celková změna základních životních funkcí
 • porušená kůže, rány, vředy
 • nervová onemocnění v akutním stadiu
 • akutní zánětlivé stavy, virová a bakteriální onemocnění
 • stav bezprostředně po úraze, bez vyšetření veterinárním lékařem
 • nemoci kostí
 • březost

Pro terapeuta jsou nejdůležitějším nástrojem jeho ruce – důležitá je hmatová dovednost a znalost anatomie těla, které slouží jako oči pro odhalení problematických partií (tzv. mentální mapy).

Při terapii se využívá přirozený pohyb ošetřovaného, kdy dochází k aktivaci všech složek pohybového a opěrného aparátu (kosti, kloubní pouzdra, svaly, šlachy, vazy a povázky). Během jemného tlaku prstů či dlaně terapeuta na ošetřovanou oblast dochází k relaxaci tkání, nevzniká jejich nežádoucí stahování a vzniku blokád. Tím je navozeno obnovení správné biomechanické funkce kloubního spojení.

Samotné ošetření trvá 60-90 minut v závislosti na aktuálním stavu zvířete, ale také záleží na spolupráci :-). Dornova metoda je prováděna vždy za přítomnosti majitele.

Cena za rehabilitaci je 600-950 Kč / ošetření. Cena se odvíjí v závislosti na délce a náročnosti ošetření.

Ošetření je možno provést i v domácím prostředí. Cena za dopravu je 10 Kč / km.

Kurz pod záštitou Institutu zdraví zvířat, s.r.o.

Aplikovaná neurologie pro rehabilitaci malých zvířat

Místo konání: OÚ (Kulturní dům), Náves 51, Babice u Rosic, 664 84, Brno-venkov
Program kurzu: dvoudenní kurz, přítomnost psa není nutná

Den 1.
8:30 – 19:00 hodin

Nervová soustava malých zvířat – anatomie a fyziologie

 • základní pojmy (neuron, jeho stavba a funkční vlastnosti neuronů – vedení nervového vzruchu, synapse)
 • anatomie centrálního nervového systému (mozek a mícha)
 • anatomie periferní nervové soustavy (hlavové a spinální nervy)
 • motorický systém, motorická jednotka, nervosvalová ploténka a svalová kontrakce
 • senzitivní a senzorický systém a propriocepce
 • vestibulární aparát malých zvířat
 • neurofyziologie bolesti a její terapeutické ovlivnění
 • hojení nervové tkáně, poškození a regenerace neuronu

Nejčastější nemoci nervové soustavy vyskytující se ve veterinární praxi

 • klasifikace neurologických poruch
 • nemoci periferních nervů
 • neuromuskulární onemocnění
 • nemoci centrální nervové soustavy (mozku, mozkového kmene a míchy)

Den 2.
8:30 – 16:00 hodin

Neurologické vyšetření malých zvířat, rehabilitační plán z pohledu neurologického pacienta a poskytnutí odpovídající rehabilitace

 • přístup k neurologickému pacientovi, propedeutika a metodika neurologického vyšetření
 • lokalizace neurologické poruchy a diferenciální diagnostika onemocnění nervové soustavy
 • léčebná a preventivní rehabilitace a základy rehabilitačních technik neurologického pacienta

Praktický přínos kurzu:

 • diferenciální rozlišení nemocí centrální a periferní nervové soustavy
 • vyhodnocení stavu zvířete (vhodnost X nevhodnost fyzioterapie bez veterinárního vyšetření)
 • orientace v odborné terminologii a zkratkách v lékařské zprávě
 • navrhnutí rehabilitačního plánu u neurologického pacienta

V rámci kurzu se seznámíte s neurologickým vyšetřením psa prováděným veterinárním lékařem.

Cena kurzu: 8 000,- Kč (330 Euro)
V ceně je zahrnuto drobné občerstvení, studijní materiály, certifikát o absolvování kurzu a výukové pomůcky.

Podmínky účasti na kurzu
Obchodní podmínky pro nákup služeb

Kurzu se může zúčastnit maximálně 20 účastníků na daný termín. Minimální počet posluchačů nutný pro konání kurzu je 10.

Parkování je možné na návsi před KD a je bezplatné.

Ubytování na kurzu:

Možnost zajistit ochutnávku vín v rodinném vinařství Bábkovi, které se nachází vedle místa konání kurzu.

Máte dotaz?

Scroll to Top